Algemene voorwaarden

HOE PLAATS IK EEN BESTELLING?
Je plaatst een bestelling door alle gewenste artikelen in de shoppingbag te plaatsen, naar betalen te gaan en de bestelling te betalen. QOSS stuurt per e-mail een bevestiging van je bestelling.

Er is sprake van een geldige overeenkomst zodra QOSS de bestelling heeft ontvangen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en leveren van de bestelling correct, volledig en actueel zijn.

QOSS is altijd gerechtigd om een bestelling te weigeren of te annuleren. In dit geval zal QOSS het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

HOE GAAT HET MET DE BETALING?
Elke bestelling wordt verzonden nadat QOSS de betaling heeft ontvangen. Je kunt uitsluitend betalen via IDEAL, de prijzen zoals vermeld op de website zijn in euro’s en inclusief BTW. Wij rekenen € 2,95 verzendkosten ongeacht het bestelde bedrag.

Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, omschrijvingen etc. met de grootst mogelijke zorg op de website is geplaatst, kan QOSS de nauwkeurigheid hiervan niet garanderen. Hierdoor is QOSS niet verplicht een bestelling te verzenden die geplaatst is op basis van onjuiste of onvolledige informatie.

ONZE LEVERING
QOSS doet haar uiterste best om alle bestelde artikelen binnen 4 werkdagen af te leveren. Hiervoor is QOSS echter afhankelijk van de door haar gebruikte bezorg- en koeriersdiensten. QOSS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het overschrijden van een dergelijke periode en is nooit verplicht enige vorm van (gevolg)schade te vergoeden.

Het eigendom van de artikelen gaat bij levering over op de geadresseerde. Bij levering ben je verplicht de inhoud van het pakket binnen 8 dagen na levering op eventuele tekortkomingen of onvolkomenheden te controleren. In geval van geconstateerde gebreken of onvolkomenheden dien je binnen 8 dagen QOSS hiervan permail ([email protected]) op de hoogte te stellen.

RUILEN & RETOURNEREN
Ons doel is dat je blij bent met en gelukkig wordt van je aankoop. Je kunt alle ongebruikte artikelen die online bij QOSS zijn gekocht ruilen of retourneren door dit binnen 8 dagen na levering door te geven. Dit kan door een mail te sturen naar [email protected] waarbij de reden van het ruilen en/of retourneren en het bestelnummer vermeld dienen te worden.

Bij retourneren en/of ruilen ben je verplicht om de artikelen in de originele verpakking binnen 5 dagen na het doorgeven naar QOSS terug te sturen. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor eigen rekening, tenzij QOSS onjuiste artikelen heeft geleverd.

Alle correct teruggestuurde artikelen zullen, afhankelijk van je wens, gratis omgeruild worden of resulteren in het binnen 14 dagen door QOSS terugbetalen van het volledig betaalde aankoopbedrag (exclusief eventueel berekende verzendkosten). Terugbetaling vindt plaats door storting op het door jou opgegeven rekeningnummer, dit nummer moet voor de duidelijkheid vermeld worden in je mail.

Uiteraard verkeren de teruggestuurde artikelen in een nieuwe, ongebruikte en ongedragen staat.​

AANSPRAKELIJKHEID
QOSS is nooit aansprakelijk voor gederfde winst of goodwill of enige andere vorm van gevolgschade. Het gebruik van leer en andere authentieke materialen die QOSS verwerkt in haar producten kan leiden tot het verlies van de originele kleur, dit geeft onze producten een unieke en vintage uitstraling.

De producten die door QOSS worden gemaakt, zijn uniek, handgemaakt en worden in kleine oplage geproduceerd. Probeer schuring tegen kleding te vermijden, hiervoor is QOSS niet aansprakelijk.

OVERMACHT
QOSS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop QOSS geen invloed kan uitoefenen.

Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van QOSS opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Onder overmacht worden ook verstaan die situaties waarbij onjuiste of onvolledige gegevens aan QOSS zijn verstrekt. In dat geval is QOSS niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor QOSS kenbaar behoorde te zijn.

ONZE BEDRIJFSINFORMATIE
QOSS is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72498811,
BTW-nummer: NL85913077B01.

Zie verder onze klantenservice

ALGEMENE VOORWAARDEN
Dit zijn de algemene voorwaarden van QOSS, gevestigd aan De Oude Veiling 70H, 1689 AC Zwaag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal onder nummer 72498811.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van QOSS en alle overeenkomsten die je sluit met QOSS.

Door het online bestellen van artikelen accepteer je deze algemene voorwaarden.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.